Jak na to: Vrh štěňat

Žádost o zápisová čísla
 • Zápisová čísla se přidělují na základě Žádanky o zápisová čísla [odkaz]
 • Žádanka musí být odeslána nejpozději do 4 týdnů věku štěňat - neodeslání nebo odeslání po termínu může mít za následek např. požadavek plemenné knihy na určení parentity celého vrhu na náklady chovatele, nezapsání vrhu a pod.
 • Chovatel odesílá Žádanku na plemennou knihu ČMKU e-mailem nebo poštou [odkaz]
 • Žádanka musí být kompletně vyplněná a podepsaná chovatelem
 • Do kolonky Jména štěňat vyplňte pouze jméno bez chovatelské stanice
 • Do kolonky Barva vyplňte barvu štěněte včetně barevné vlohy, pokud je známa
  • standardní barvy - černá, hnědá, černobílá
  • nestandardní barvy - šedá, šedobílá, hnědobílá, krémová
  • rodiče černá x hnědá - všechna černá štěňata mají hnědou vlohu - černá/h
  • rodiče černá x černobílá - všechna černá štěňata mají černobílou vlohu - černá/čb
 • Plemenná kniha pošle zpět chovateli formulář Přidělení zápisových čísel/Přihláška k zápisu štěňat s přidělenými zápisovými čísly a náhled rodokmenu prvního štěněte
 • Pečlivě zkontrolujte náhled rodokmenu - zejména, zda je u všech předků uvedeno zápisové číslo, správné jméno, barva atd. Případné chyby okamžitě řešte s plemennou knihou!
 • Pokud chcete doplnit zdravotní nebo výstavní výsledky předků do rodokmenu, kopie pošlete jako odpověď na e-mail s přidělenými čísly (nebo později spolu s ostatními dokumenty k přihlášení vrhu poradci chovu)


 • Kontrola vrhu veterinářem
 • Čipování štěňat provádí veterinář ve věku 6-7 týdnů štěňat
 • Veterinář vyplní formulář Kontrola vrhu veterinářem [odkaz] - podpis+razítko: veterinář, podpis: chovatel
 • Veterinář vylepí štítky s čipovými čísly na formulář Přidělení zápisových čísel/Přihláška k zápisu štěňat, který jste obdrželi z plemenné knihy - podpis+razítko: veterinář, podpis: chovatel


 • Vystavení průkazů původu
 • Dokumenty k vystavení průkazů původu musí chovatel odeslat nejpozději do 60 dnů po narození štěňat - neodeslání nebo odeslání po termínu může mít za následek nezapsání vrhu do plemenné knihy, nevystavení průkazů původu a pod.
 • Chovatel odesílá originální dokumenty poradci chovu doporučeně poštou [kontakty]
 • Seznam dokumentů:
  • Přidělení zápisových čísel/Přihláška k zápisu štěňat - vylepená čipová čísla, podpis+razítko: veterinář, podpis: chovatel
  • Krycí list - kompletně vyplněný, podpis: chovatel, podpis: majitel krycího psa nebo v případě inseminace podpis+razítko: veterinář
  • Kontrola vrhu veterinářem - kompletně vyplněný, podpis+razítko: veterinář, podpis: chovatel
  • Dokumenty krycího psa - čitelná kopie průkazu původu, doklad o chovnosti (pokud v dané zemi existuje), zdravotní a výstavní výsledky - pokud nebylo zasláno již na plemennou knihu ČMKU jako odpověď na e-mail s přidělenými čísly pro doplnění náhledu rodokmenu
  • Žádost o vystavení exportního rodokmenu - v případě nového majitele ze zahraničí, musí obsahovat min. jméno a číslo zápisu štěněte, úplnou adresu nového majitele
  • Potvrzení o provedené inseminaci (formulář ČMKU) - v případě inseminace, podpis+razítko: veterinář
  • Smlouva o zapůjčení feny k chovu - v případě zapůjčení feny do chovatelské stanice
  • Smlouvu o právu chovu - v případě spolumajitelství feny
 • Všechny dokumenty před odesláním pečlivě zkontrolujte, aby nebylo nutné je vracet zpět chovateli k doplnění - na plemennou knihu musí být doručeny poradcem chovu nejpozději do 3 měsíců věku štěňat
 • Poradce chovu překontroluje a potvrdí všechny dokumenty a odešle do 10 dnů na plemennou knihu ČMKU, příp. zašle zpět chovateli k doplnění
 • Plemenná kniha zašle chovateli Průkazy původu na dobírku do 30 dnů po obdržení kompletních podkladů (možné zpoždění z důvodu nemoci, dovolené a pod.)


 • Předání štěněte
 • Nejdříve ve věku 50 dnů
 • Štěně musí mít čip a očkovací průkaz nebo Pet Passport
 • Štěně by mělo vážit nejméně 7 kg
 • Chovatel je ze zákona povinen předat novému majiteli kopii Evidenčního list vrhu štěňat, Převodní list štěněte nebo Kupní smlouvu [odkaz]
 • Chovatel je povinen předat novému majiteli Průkaz průvodu nebo jej neprodleně zaslat po obdržení z plemenné knihy ČMKU


 • Ostatní
 • Chovateli se doporučuje vést pravidelné záznamy o vývoji odchovů včetně váhových přírůstků
 • Chovatel je ze zákona povinen vyplnit a uschovat pro případnou kontrolu Evidenční list vrhu štěňat [odkaz]