Jak na to...

Zde najdete souhrn nejdůležitějších informací a odkazů týkajících se různých úkonů spojených s uchovněním, krytím, chovatelskou dokumentací a pod.Vždy je nutné se řídit:
  • Stanovami klubu [odkaz]
  • Zápisním řádem klubu [odkaz]
  • Řády a předpisy ČMKU [odkaz] a FCI [odkaz]


  • Co se jinam nevešlo:
  • V případě, že jste majitelem 3 a více fen starších 12 měsíců, vztahuje se na Vás oznamovací povinnost dle veterinárního zákona (týká se i nechovných a kastrovaných fen) [odkaz]


  • Máte-li dotaz, obraťte se na výbor klubu [kontakty]