Jak na to: Bonitace

Bonitaci klub pořádá 2x ročně, vždy v termínu klubové výstavy.

Kromě řádných bonitací může člen klubu požádat o mimořádnou bonitaci.

Bonitace se řídí Zápisním řádem klubu - část Bonitační řád plemene a Specifické podmínky pro zařazení do chovu plemene NF [odkaz]


Dokumenty k bonitaci
 • Vyhodnocení DKK
 • Vyhodnocení DLK
 • DNA test na cystinurii - není potřeba, pokud oba rodiče jsou "normal N/N (free/clear)" a majitel může doložit výsledek DNA testů obou rodičů
 • Klubový protokol o vyšetření srdce
 • více info o podmínkách zdravotního vyšetření k bonitaci [odkaz]
 • Výstavní posudky ze 2 výstav z mezitřídy / třídy otevřené / pracovní / vítězů / šampionů / čestné
         • jedna výstava musí být klubová / speciální našeho klubu KNFP
         • druhá výstava musí být klubová / speciální / národní / mezinárodní / evropská / světová
 • V případě importu musí být jedinec před bonitací zapsán do plemenné knihy ČMKU - plemeno pro náš klub zapisuje Plemenná kniha č.1 [odkaz]


 • Podmínky pro zařazení do chovu
 • věk - minimálně 18 měsíců
 • DKK - A-D
 • DLK - bez omezení
 • Cystinurie - bez omezení
 • Vyšetření srdce - výsledek Vhodný do chovu
 • 2 výstavní posudky - hodnocení min. Velmi dobrý (tzn. Velmi dobrý nebo Výborný)
 • Výška - pes min. 67 cm, fena min. 61 cm
 • Zuby - můžou chybět max. 2 zuby a to pouze P1 nebo M3 (nadpočetné zuby nevadí)
 • Skus - nůžkový nebo klešťový
 • Srst - nesmí být krátká nebo hladce přiléhající
 • Barva - černá, hnědá nebo černobílá
 • Znaky - pouze bílé barvy
 • Povaha - nesmí být agresivní nebo bázlivá
 • Varlata - u samců 2 očividně normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá do šourku
 • Barva očí - nesmí být dravčí (světlé) oko


 • Průběh bonitace
 • Při přejímce odevzdá majitel originál Průkaz původu včetně přílohy
 • Na bonitaci se nastupuje dle pořadí v katalogu
 • Kontrola skusu
 • Kontrola počtu zubů
 • Měření - výška, délka, hloubka a obvod hrudníku, obvod předního a zadního nadprstí, šířka a délka hlavy, šířka, délka a hloubka/výška nosu
 • Předvedení v postoji
 • Předvedení v pohybu
 • Během celé bonitace se hodnotí povaha jedince
 • V případě, že byly doloženy všechny potřebné dokumenty, je na konci bonitace rozhodnuto o zařazení/nezařazení do chovu
 • Po skončení bonitace předání Bonitačního protokolu majiteli
 • V případě, že nebyly doloženy všechny potřebné dokumenty, o zařazení/nezařazení do chovu je rozhodnuto až po doložení chybějících dokumentů
 • Originál Průkazu původu včetně přílohy zasílá poradce chovu na plemennou knihu ČMKU k přeregistrování jedince do seznamu chovných jedinců
 • Po přeregistraci posílá plemenná kniha ČMKU originál Průkazu původu včetně přílohy na dobírku majiteli