Our club
K LUB NOVOFUNDLANDSKÝ PES pracoval již od 80. let jako součást Klubu chovatelů novofundlandských psů, ale jako samostatný subjekt byl založen až v roce 1990. Jeho srdcem a duší byl tehdy "Dědek" Milan Dočkal, majitel chovatelské stanice od Valašské cesty. Počátky samostatné cesty provázely problémy s počínající demokracií, ale v roce 1992 se situace uklidnila a klub pod vedením Vladimíra Závady si začal budovat svoji typickou polohu v kynologii.

   Základy klubu byly položeny na demokracii a samostatnosti chovatelů, ostatně je tomu tak dodnes. Samostatný klub tehdy vstoupil jako přímý člen do nově založené Českomoravské kynologické unie, kde je do dnešních dnů.

   Téměř rodinný život, který dal "Dědek" klubu do vínku, se udržuje dodnes. Každoročně mimo tradičních chovatelských akcí, tj. klubových výstav a bonitací, je pořádána týdenní klubová dovolená, kde se potkává asi 70 lidí a 30 až 40 novofundláků. Tradicí se již stalo, že chovatelské akce jsou pořádány vždy po celý víkend. Od roku 1996 přibyly k těmto aktivitám tzv. Školičky štěňat, které se rovněž staly pravidelnou součástí roční činnosti klubu a zcela nové je "otevření" Školy chovatele (od 2005). V roce 2002 se začaly pořádat Vodní práce, které se snaží připravit naše černé miláčky k výcviku vodní záchrany.

C ÍLEM KLUBU A PRVOŘADOU SNAHOU JE mít pejsky zdravé a spokojené. Od toho se odvíjí sledování a vyhodnocování veškerých spojení, aby bylo, v rámci možností, co nejméně genetických problémů. Na druhou stranu nezavrhujeme ty psy, kteří genetickou vadu mají a snažíme se jejich majitelům poskytnout co nejvíce informací k tomu, aby zabezpečili svému miláčkovi co nejspokojenější psí život.
   
Také co nejlepší splnění podmínek standardu pro Novofundlanďana je úkolem pro náš klub. Není to jen exteriér Novofundlandského psa, ale i práce v oblasti závažných a vyřazujících vad. Zde se nejvíce osvědčuje práce s novými a začínajícími chovateli tak, aby byli schopni se při výběru psích partnerů vyvarovat počátečních chyb. Je to běh na dlouhou trať, neboť při demokratických principech klubu nelze přikazovat, ale pouze vysvětlovat a přesvědčovat.
   
Neméně důležitou prací je činnost pro samotné majitele Novofundlandských psů. Přísun informací zabezpečují internetové stránky, klubový časopis a v neposlední řadě akce, kde se setkávají zkušení chovatelé se začínajícími. Jedná se nejen o víkendové akce, ale také o školičky štěňat, klubové dovolené a víkendy vodních prací.