Speciální výstava Kajlovec / 15.09.2019

Speciální výstava Kajlovec
15.09.2019
rozhodčí: Stephen Hourihan (IR) - psi+BOB, Elzbieta Chwalibóg (PL) - feny

Frigo Queen Dannad
CMKU/NF/6598/18 / 21.12.2018

dorost / PES / černá/h
otec: Aquatoriya Kelvin Kirbi
matka: Ell Nelle Queen Dannad
chovatel: Jana Pumpová, Červený Kostelec (CZ)
majitel: Gabriela Prekazi, Brumov-Bylnice (CZ)

Nine months old puppy, lovely promising outline, head maturing very nicely, nice dark eyes, excellent muzzle, excellent bite, nice shape of neck, very good forechest, correct shoulders, excellent front feet, lovely topline, correct proportions, nice strong hindquarters, nice tail set, correct length of tail, well opened pasterns, movement is very good, both going and coming, shown in very good coat and condition.
9-měsíční štěně, hezký nadějný profil, hezky dospívající hlava, pěkné tmavé oči, vynikající tlama, vynikající skus, dobrý tvar krku, velmi dobré předhrudí, správná ramena, vynikající přední tlapy, pěkná horní linie, správné proporce, pěkné silné zadní končetiny, správně nasazený ocas, správná délka ocasu, dobře otevřená nadprstí, pohyb je velmi dobrý - tam i zpět, předvedený ve velmi dobré srsti a kondici.

VN1


Daddy's Boy Bär vom Wasserhäusel
DNK 50466 / 14.11.2018

mladých / PES / hnědá
otec: Charnock vom Wasserhäusel
matka: Hot Temptation von der Wässernach
chovatel: Iris Mirsberger, Pretzfeld (D)
majitel: Iris Mirsberger, Pretzfeld (D)

Ten month old brown, excellent outline, nice broad maturing head, nice eyes, lovely stop and muzzle, very good bite, lovely shape of neck, nice broad forechest, good shoulders, excellent front feet, very nice topline, nice shape of croup, good strong hindquarters, good spring of rib, nice body proportions, lovely strong bone, nice strong stifle, well developed pasterns, nice easy movement both going and coming, well presented, shown in very good condition, very well handled.
10-měsíční hnědý, vynikající profil, pěkná široká dospívající hlava, pěkné oči, pěkný stop a tlama, velmi dobrý skus, pěkný tvar krku, pěkné široké předhrudí, dobrá ramena, vynikající přední tlapy, velmi dobrá horní linie, pěkná záď, dobré silné zadní končetiny, dobře klenutá žebra, pěkné proporce těla, pěkná silná kostra, pěkná silná kolena, dobře vyvinutá nadprstí, pěkný lehký pohyb tam i zpět, dobře prezentován, předveden ve velmi dobré kondici, velmi dobře předvedený.

V1, CAJC


Dean Winchester Bär vom Wasserhäusel
50465 / 14.11.2018

mladých / PES / černá/h
otec: Charnock vom Wasserhäusel
matka: Hot Temptation von der Wässernach
chovatel: Iris Mirsberger, Pretzfeld (D)
majitel: Detlef Roth, Marktsteft (D)

10 months old black, nice outline, nice head maturing well, very good eyes, nice dark muzzle, good bite, nice ear placement, very good reach of neck, nice broad front, good shoulders, good strong forefeet, good topline, good hindquarters, in movement needs more drive and power, developed pasterns, nice type of body, very good coat and condition.
10-měsíční černý, pěkný profil, pěkná vyvíjející se hlava, velmi dobré oči, pěkná tmavá tlama, dobrý skus, dobré nasazení uší, velmi dobrá délka krku, pěkná široká přední fronta, dobrá ramena, dobré silné přední tlapy, dobrá horní linie, dobré zadní končetiny, pohyb by mohl být vydatnější, vyvinuté nadprstí, pěkný typ těla, velmi dobrá srst a kondice.

V2


Big Boss Came from the stars
CMKU/NF/6508/17 / 4.12.2017

mezitřída / PES / černá
otec: Goldcoast's Jeffrey at Mississippi-Missouri
matka: Anny Loo Just One Dream
chovatel: Petra Skoupilová, Olomouc (CZ)
majitel: Petra Skoupilová, Olomouc (CZ) + Jakub Volf, Olomouc (CZ)

Nice outline, very good head, ears are a bit long, nice eye, good broad muzzle, correct bite, nice shape of neck, would prefer a broader chest, good shoulders, nice forefeet, good topline, lovely depth of body and spring of rib, good strong hindquarters, good turn up stifle, well opened feet, nice coat and condition, well handled.
Pěkný profil, velmi dobrá hlava, uši jsou trochu dlouhé, pěkné oči, dobrá široká tlama, správný skus, pěkný tvar krku, měl by mít trochu širší hrudník, dobrá ramena, pěkné přední tlapy, dobrá horní linie, hezká hloubka těla a klenutá žebra, dobré silné zadní končetiny, dobrá kolena, dobře otevřené tlapy, pěkná srst a kondice, dobře předvedený.

VD


Golden Bear Eref
CMKU/NF/6494/17/19 / 29.9.2017

mezitřída / PES / černá
otec: Mississippi-Missouri Special For Me
matka: Forever Valentine Eref
chovatel: Radoslav Fiala, Bučovice (CZ)
majitel: Karel Kukleta, Brno (CZ)

Excellent outline, excellent broad head, lovely dark eyes, excellent stop, excellent muzzle, correct bite, lovely shapely reach of neck, excellent forechest, excellent shoulder placement, excellent well borned strong forefeet, lovely levelled topline, very pleasing depth of body, very good spring of rib, nice shapely croup, excellent powerful hindquarters, excellent well bold muscled feet, correct length of tail, shown in excellent coat and condition, movement is very good both going and coming, very well handled and presented.
Vynikající profil, vynikající široká hlava, pěkné tmavé oči, vynikající stop, vynikající tlama, správný skus, krásně tvarovaná délka krku, vynikající předhrudí, vynikající umístění ramen, vynikající silné přední tlapy, pěkná rovná horní linie, velmi příjemná hloubka těla, velmi dobře klenutá žebra, pěkně tvarovaná záď, vynikající silné zadní končetiny, výborně osvalené nohy, správná délka ocasu, předveden ve vynikající srsti a kondici, velmi dobrý pohyb tam i zpět, velmi dobře předvedený.

V1, CAC


Charls Johnson Bär vom Wasserhäusel
50243 / 18.11.2017

mezitřída / PES / černá/h
otec: Jack Sparrow de la Foret d'Innamuramentu
matka: Hot Temptation von der Wässernach
chovatel: Iris Mirsberger, Pretzfeld (D)
majitel: Iris Mirsberger, Pretzfeld (D) + Claire Sobotka, Hürnberg (D)

Excellent outline, very good head, excellent stop, nice dark eyes, nice sharp muzzle, well pigmented pasterns, lovely reach of neck, very nice broad front, correct shoulders, excellent strong forefeet, lovely levelled topline, correct tail set, lovely depth of body with nice spring of rib, good strong hindquarters, good strong rear feet, well opened pasterns, excellent coat and condition, very well handled.
Vynikající profil, velmi dobrá hlava, vynikající stop, pěkné tmavé oči, pěkná elegantní tlama, dobře pigmentované nadprstí, pěkná délka krku, velmi pěkná široká přední fronta, správná ramena, vynikající silné přední tlapy, pěkná rovná horní linie, správná nasazení ocasu, pěkná hloubka těla s dobře klenutými žebry, dobré silné zadní končetiny, dobré silné zadní tlapy, dobře otevřená nadprstí, vynikající srst a kondice, velmi dobře předveden.

V4


King of Helluland Prime Time
SPKP 2112 / 9.1.2018

mezitřída / PES / černá
otec: King of Helluland Duke Of Heaven
matka: King of Helluland God Save The Queen
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Jarmila Polakovičová, Bratislava (SK)

Excellent outline, lovely broad male head, nice eyes, excellent stop, nice short muzzle, correct bite, lovely reach of neck, excellent forechest, excellent shoulders, very good well build forefeet, lovely levelled topline, nice croup, excellent tail set, good length of tail, lovely depth of body, excellent spring of rib, good powerful hindquarters, well opened pasterns, shown in nice coat and condition, very well handled.
Vynikající profil, pěkná široká samčí hlava, pěkné oči, vynikající stop, pěkná krátká tlama, správný skus, pěkná délka krku, vynikající předhrudí, vynikající ramena, velmi dobře stavěné přední tlapy, pěkná rovná horní linie, pěkná záď, vynikající nasazení ocasu, dobrá délka ocasu, pěkná hloubka těla, výborně klenutá žebra, dobré silné zadní končetiny, dobře otevřené nadprstí, předveden v pěkné srsti a kondici, velmi dobře předveden.

V2, res. CAC


King of Helluland Reflection Drawing
ÖHZB N 2180 / 11.1.2018

mezitřída / PES / černá
otec: Goldcoast's Jeffrey at Mississippi-Missouri
matka: King of Helluland Yellow Rose
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Regina Lorenz, Staatz-Kautendorf (A)

Excellent outline, very good head, nice eyes, lovely stop, nice broad muzzle, correct bite, very good reach of neck, nice broad forechest, correct shoulders, excellent forefeet, lovely levelled topline, excellent depth of body and spring of rib, nice well build hindquarters, nice turn up stifle and well opened pasterns, lovely free flowing movement both going and coming - constantly flying his tail.
Vynikající profil, velmi dobrá hlava, pěkné oči, pěkný stop, pěkná široká tlama, správný skus, velmi dobrá délka krku, pěkné široké předhrudí, správná ramena, vynikající přední tlapy, pěkná rovná horní linie, vynikající hloubka těla a klenutá žebra, velmi dobře stavěné zadní končetiny, dobrá kolena a dobře otevřené nadprstí, pěkný volný pohyb tam i zpět - neustále vlající ocas.

V3


Amazing Rollo Came from the stars
CMKU/NF/6321/16/18 / 20.5.2016

otevřená / PES / černá
otec: Aquatoriya Kelvin Kalaschnikoff
matka: Anny Loo Just One Dream
chovatel: Petra Skoupilová, Olomouc (CZ)
majitel: Tereza Sporková, Hradec Králové (CZ)

nenastoupil


Apachee's Free Spirit
VND 17411 / 22.7.2017

otevřená / PES / černá
otec: Cayuga Flies To Island's Prince
matka: Apachee's Ally McBeal
chovatel: Angelika Aichele, Niederaichbach (D)
majitel: Pavel Bosák, Cabaj-Čápor (SK)

Nice outline, good strong head, nice eyes, correct bite, good reach of neck, good strong front, good shoulder placement, nice front feet, topline needs to improve, good strong hindquarters, good strong back feet, hind movement is poor, nice coat and condition.
Pěkný profil, dobrá silná hlava, pěkné oči, správný skus, dobrá délka krku, dobrá silná přední fronta, dobré umístění ramen, pěkné přední tlapy, horní linie potřebuje zlepšit, dobré silné zadní končetiny, dobré silné zadní tlapy, zadní pohyb je slabý, pěkná srst a kondice.

VD


Armani E.S.O. Czech Dog
CMKU/NF/6467/17/19 / 1.9.2017

otevřená / PES / černobílá/h
otec: Sent-Djons Perfect For Vantolla
matka: Avensis Bear of the Monk
chovatel: Otakar Pancner, Nedakonice (CZ)
majitel: Jiří Pěnička, Vyškov (CZ) + Ladislava Pěničková, Vyškov (CZ)

White and black, excellent topline, lovely attractive head, nice sweet eyes, excellent muzzle, super attractive reach of neck, excellent feet, correct shoulders and upper arm, excellent depth of body, super spring of rib, lovely levelled topline, nice shape of croup, massive powerful hindquarters, very well muscled jaw, correct length of tail, well opened feet, excellent movement both going and coming, coat is in super condition, very well presented and very well handled.
Černobílý, vynikající horní linie, pěkná atraktivní hlava, pěkné sladké oči, vynikající tlama, super atraktivní délka krku, vynikající tlapy, správná ramena a nadloktí, vynikající hloubka těla, super klenutá žebra, pěkná rovná horní linie, pěkná záď,silné masivní zadní končetiny, velmi dobře osvalená čelist, správná délka ocasu, dobře otevřené tlapy, vynikající pohyb tam i zpět, srst je ve skvělé kondici, velmi dobře předveden.

V1, CAC


Bronek z Rogowa Rodem
PKR.II-130393 / 11.5.2017

otevřená / PES / černá/čb
otec: Sent-Djons Perfect For Vantolla
matka: Midnight Lady's Bling It On
chovatel: Krzysztof Biela, Rogów (PL)
majitel: Malgorzata Wycisk, (PL)

Two years old, light type - needs to mature, lovely shaped outline, very good head, nice dark eyes, excellent muzzle and bite, nice shape of neck, forechest needs to broad more, nice front feet, correct shoulders, nice shapely capted body, lovely levelled topline, nice shapely croup, hindquarters needs to develop more, lovely free flowing movement both going and coming, shown in excellent coat and condition, lovely handling and presentation.
Dvouletý, lehký typ - potřebuje více dospět, pěkný profil, velmi dobrá hlava, pěkné tmavé oči, vynikající tlama a skus, pěkný tvar krku, předhrudí potřebuje rozšířit, pěkné přední tlapy, správná ramena, pěkně tvarované tělo, pěkná rovná horní linie, pěkně tvarovaná záď, zadní končetiny potřebují ještě vývin, pěkný volný pohyb tam a zpět, předveden ve vynikající srsti a kondici, pěkné předvedení.

V4


Dorien De Shawn z Povodí Svratky
CMKU/NF/6324/16/18 / 5.6.2016

otevřená / PES / černá
otec: King of Helluland Over The Top
matka: Ali Mou Just One Dream
chovatel: Hana Vlachová, Brno (CZ)
majitel: Radka Skýpalová, Zašová (CZ)

Lovely pleasing outline that displays strength and gentleness and power, lovely broad male head, excellent stop, nice deep set dark eyes, good broad muzzle, correct bite, excellent front, nice broad forechest, excellent front legs, good type of body, lovely reach of neck - flowing nicely into lovely levelled topline, shapely croup, excellent powerful hindquarters, correct tail set, excellent rear feet, moves with great power and strenght both going and coming, very good coat, excellent presentation and handled.
Pěkný příjemný profil, který ukazuje mohutnost, jemnost i sílu, pěkná široká samčí hlava, vynikající stop, pěkně hluboko usazené tmavé oči, dobrá široká tlama, správný skus, vynikající přední fronta, pěkné široké předhrudí, vynikající přední nohy, dobrý typ těla, pěkná délka krku - pěkně přecházející do hezké rovné horní linie, tvarovaná záď, vynikající silné zadní končetiny, správně nasazený ocas, vynikající zadní tlapy, velmi vydatný pohyb tam i zpět, velmi dobrá srst, vynikající předvedení.

V2, res. CAC


George Young Hero Eref
CMKU/NF/6492/17/19 / 29.9.2017

otevřená / PES / černá
otec: Mississippi-Missouri Special For Me
matka: Forever Valentine Eref
chovatel: Radoslav Fiala, Bučovice (CZ)
majitel: Karel Šikl, Skuteč (CZ)

Nice outline, light type - needs to develop more, nice shapely kind head, good front, nice forelegs, good shoulders, correct depth of body, nice topline, good hindquarters - needs some more development, nice rear feet, correct length of tail, moves well both going and coming, nicely handled and presented.
Pěkný profil, lehký typ - potřebuje více dospět, pěkně tvarovaná hlava, dobrá přední fronta, pěkné přední končetiny, dobrá ramena, správná hloubka těla, pěkná horní linie, dobré zadní končetiny - potřebují ještě vývin, pěkné zadní tlapy, správná délka ocasu, dobrý pohyb tam i zpět, pěkně předvedený.

V


Hero Pawprint Black Koralle
PKR.II-127458 / 12.8.2016

otevřená / PES / černá
otec: King of Helluland You Are The Best
matka: Elizabeth Black Koralle
chovatel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ)
majitel: Zbigniew Wawoczny, Rybnik (PL)

Lovely outline, lovely sweet kind head, excellent stop, nice muzzle, correct bite, nice forechest - hopefully will develop more, correct shoulders, nice frontfeet, nice depth of body and correct proportions, lovely reach of neck - flowing nicely into well levelled topline, very good hindquarters, excellent pasterns, lovely movement both going and coming, shown in excellent coat, very well presented and very well handled.
Pěkný profil, hezká milá hlava, vynikající stop, pěkná tlama, správný skus, dobré předhrudí - snad se trochu více vyvine, správná ramena, dobré přední tlapy, dobrá hloubka těla a správné proporce, pěkný dosah á délka krku - plynule přechází do dobré rovné horní linie, velmi dobré zadní končetiny, vynikající nadprstí, pěkný pohyb tam a zpět, předveden ve výborné srsti, velmi dobré předvedení.

V


King of Helluland Kennedy
SPKP 2027 / 17.8.2016

otevřená / PES / černá/š
otec: Pouch Cove's Southwind Serendipity
matka: King of Helluland Yellow Rose
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Soňa Kročková, Malacky (SK) + Vladimír Kročko, Malacky (SK)

Excellent outline, lovely strong male head, nice dark eyes, broad muzzle, correct bite, excellent broad chest, correct shoulders, excellent front feet, lovely depth of body and spring of rib, nice shapely reach of neck, nice levelled topline, excellent powerful hindquarters, excellent rear feet, tail is well equiped, excellent bone, shown in excellent coat and condition, very well presented and very well handled.
Vynikající profil, pěkná silná samčí hlava, pěkné tmavé oči, široká tlama, správný skus, vynikající široký hrudník, správná ramena, vynikající přední tlapy, pěkná hloubka těla a klenutá žebra, pěkná délka krku, pěkná rovná horní linie, vynikající silné zadní končetiny, vynikající zadní tlapy, ocas je dobře nasazen, vynikající kostra, předveden ve vynikající srsti a kondici, velmi dobré předvedení.

V3


Pharao Jess Black Denis
CMKU/NF/6452/17/19 / 17.7.2017

otevřená / PES / černá/čb
otec: Apachee's All Around Me
matka: Komtesa Jess Black Denis
chovatel: Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ)
majitel: Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) + Jaroslav Denisov, Kovářská (CZ)

nenastoupil


Gio Lucky Black Koralle
CMKU/NF/6248/15 / 7.9.2015

vítězů / PES / černá
otec: King of Helluland Over The Top
matka: Bonie Black Koralle
chovatel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ)
majitel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ) + Gabriela Holleschová, Kravaře II (CZ)

Excellent outline, excellent male head, lovely deep set dark eyes, excellent stop, good broad muzzle, correct bite, excellent powerful front, excellent shoulders, very good strong forefeet, lovely depth of body and correct proportions, good spring of rib, excellent elegant reach of neck - flowing nicely into lovely levelled topline, nice croup, excellent front and hindquarters, very good tail set, good length of tail, excellent rear feet, lovely developed pasterns and turn up stifle, shown in excellent coat and condition, very well handled.
Vynikající profil, výborná samčí hlava, pěkné hluboko usazené tmavé oči, výborný stop, dobrá široká tlama, správný skus, výborná silná přední fronta, výborná ramena, velmi dobré silné přední tlapy, dobrá hloubka těla a správné proporce, dobře klenutá žebra, vynikající elegantní délka krku - plynule přechází do rovné horní linie, dobrá záď, vynikající přední a zadní končetiny, velmi dobře nasazený ocas dobré délky, vynikající zadní tlapy, krásně vyvinuté nadprstí a kolena, předveden ve vynikající srsti a kondici, velmi dobré předvedení.

V2, res. CAC


Guy Of Hope Moon Bear
PKR.II-116101 / 1.10.2013

vítězů / PES / černá
otec: Loveme Tender Midnight Bear
matka: Sent-Djons Handsel For Me
chovatel: Jelena Rozenfelde, Darzini, Riga (LV)
majitel: Ewa Wnuk, Wodzislaw Ślaski (PL)

Lovely outline, sweetest of temperament, excellent male head, nice broad skull, well set dark eyes, good strong muzzle, correct bite, very good forechest, front feet excellent, very good bone, well shoulders placement, nice correct depth of body, correct proportions, lovely spring of rib, nice levelled topline, good powerful rear and very muscled hindquarters, nice attractive turn up stifle, nice movement both going and coming, carries tail too high.
Pěkný profil, nejsladší temperament, vynikající samčí hlava, pěkná široká lebka, dobře usazené tmavé oči, dobrá silná tlama, správný skus, velmi dobré předhrudí, vynikající přední tlapy, velmi dobrá kostra, dobře postavená ramena, pěkná správná hloubka těla, správné proporce, pěkně klenutá žebra, dobrá rovná horní linie, dobrá silná záď a velmi osvalené zadní končetiny, pěkné atraktivní koleno, pěkný pohyb tam i zpět, nese ocas příliš vysoko.

V4


Hagrid Balu Black Koralle
CMKU/NF/6349/16/18 / 12.8.2016

vítězů / PES / černá
otec: King of Helluland You Are The Best
matka: Elizabeth Black Koralle
chovatel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ)
majitel: Eva Szwedová, Hradec nad Moravicí (CZ)

Excellent outline, super male head, lovely broad skull, nice dark eyes, excellent muzzle, correct bite, excellent broad front, lovely strong well built feet, correct shoulders, lovely depth of body, good spring of rib, nice shape of neck, excellent levelled topline, excellent powerful hindquarters, excellent well muscled rear feet, good pasterns, shown in lovely coat and condition, very well handled.
Vynikající profil, super samčí hlava, pěkná široká lebka, pěkné tmavé oči, vynikající tlama, správný skus, vynikající široká přední fronta, pěkné silné dobře stavěné tlapy, správná ramena, pěkná hloubka těla, dobře klenutá žebra, dobrý tvar krku, vynikající rovná horní linie, vynikající silné zadní končetiny, vynikající dobře osvalené zadní nohy, dobré nadprstí, předveden v pěkné srsti a kondici, velmi dobré předvedení.

V3


King of Helluland Baldinini
SPKP 1896 / 10.9.2014

vítězů / PES / černá
otec: King of Helluland Over The Top
matka: King of Helluland Dream Up Glory
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Soňa Kročková, Malacky (SK) + Vladimír Kročko, Malacky (SK)

Super outline, super massive male head, lovely stop, lovely deep set dark eyes, excellent muzzle, correct bite, excellent broad powerful forechest, excellent powerful forefeet, excellent depth of body which appears very deep because of the massive coat, excellent shoulders, lovely reach of neck, excellent topline, very powerful rear and excellent stifle, well opened pasterns, powerful dog with massive coat, move with great ease, fantastic coat in full bloom, excellent presented and handled.
Vynikající profil, super masivní samčí hlava, pěkný stop, pěkné hluboko usazené tmavé oči, vynikající tlama, správný skus, vynikající široké silné předhrudí, vynikající silné přední tlapy, vynikající hloubka těla, která se jeví velmi hluboká díky masivní srsti, vynikající ramena, pěkná délka krku, vynikající horní linie, velmi silné zadní končetiny a vynikající kolena, dobře otevřené nadprstí, silný pes s masivní srstí, pohybuje se s lehkostí, fantastická srst v plném rozkvětu, vynikající předvedení.

V1, CAC, Nejlepší pes, BOB


Njufort Instinct Winner Knight Itus
SPKP 2082 / 10.10.2016

vítězů / PES / černá
otec: Dark Pride Valentino
matka: Njufort Tsaritsa Nochi
chovatel: Irina A. Panyushkina, Artemovskiy (RUS)
majitel: Gabriela Benedeková, Dlhá (SK) + Ľudovít Šándor, Bratislava (SK)

Very good outline, excellent head, lovely dark eyes, correct bite, very nice front, would prefer a heavier bone, correct shoulders, lovely depth of body and spring of rib, nice shape of neck, very good topline, would like to see more powerful rear, would like to see heavier rear feet, nice tail set, lovely coat, nice condition, moves very well both going and coming, very well presented.
Velmi dobrý profil, vynikající hlava, pěkné tmavé oči, správný skus, velmi pěkná přední fronta, měl by mít silnější kostru, správná ramena, pěkná hloubka těla a klenutí žeber, pěkný tvar krku, velmi dobrá horní linie, měl by mít silnější zadek, měl by mít silnější zadní tlapy, dobré nasazení ocasu, pěkná srst, pěkná kondice, velmi dobrý pohyb tam a zpět, velmi dobře předveden.

V


Chatkantarra Wantok
CMKU/NF/5741/-11/10/12 / 20.12.2010

veteránů / PES / černobílá
otec: High Secret Voltaire
matka: Twillin Gate Guideme
chovatel: Tineke Baumeister, Rinchnach (D)
majitel: Lenka Fejtová, Hradec nad Moravicí (CZ)

Nine years old white and black, lovely outline, lovely sweet kind head, excellent dark eyes, correct bite, lovely strong broad front, excellent front feet, lovely depth of body, correct proportions, great spring of rib, correct shoulders, lovely reach of neck, still excellent broad topline, lovely powerful hindquarters, correct tail set, shown in excellent coat and condition, moved with power and drive which makes him younger.
Devítiletý černobílý, pěkný profil, pěkná milá hlava, vynikající tmavé oči, správný skus, pěkná silná široká přední fronta, vynikající přední tlapy, pěkná hloubka těla, správné proporce, velká klenutá žebra, správná ramena, pěkná délka krku, stále vynikající široká horní linie, pěkné silné zadní končetiny, správné nasazení ocasu, předveden ve vynikající srsti a kondici, vydatný pohyb, díky kterému vypadá mladší.

V1


My Little Princess Emlovit
PKR.II-138047 / 30.4.2019

štěňat / FENA / černá
otec: Apachee's All Around Me
matka: Batuta z Rogowa Rodem
chovatel: Dominika Golda, Brenna (PL)
majitel: Dominika Golda, Brenna (PL)

4 měsíce, pěkná fena, hlava dobrá, tmavé oči, malé předhrudí, výborná horní linie, kostra a zaúhlení, hluboký hrudník, pěkný ocas, v běhu veselá.

VN1, Nejlepší štěně


Anuschka Černý klaun
CMKU/NF/6609/19/21 / 6.1.2019

dorost / FENA / černobílá/h
otec: Mississippi-Missouri Volcano Of Love
matka: Carolyn Ayrin Angels Gaboo
chovatel: Irena Lošťáková, Němčičky u Židlochovic (CZ)
majitel: Milan Jaroš, Cholina (CZ)

Hlava samičí, ve vývinu, středně tmavé oko, dobře nasazené ucho, visací pysky, dlouhá šíje a mohutná, měkký hřbet, vypouklá bedra, předhrudí výrazné, dobré, tlapky sbíhají přední, mohutná kostra, spodní linie dobrá, hluboká prsa, běhá dlouhým krokem.

VN1, Nejlepší dorost


Darkflight Rimma
CMKU/NF/6702/-19/18/20 / 30.12.2018

dorost / FENA / černá
otec: Darkflight Izumrud Dlya Zamka Melvin
matka: Darkflight Zharkaya Polnoch
chovatel: Varvara Rybalova, (RUS)
majitel: Nikola Rupa Moučková, Český Brod (CZ)

Dobrá forma hlavy, dobře usazené ucho, oko tmavé, stop lehký, dlouhé pysky, šíje středně dlouhá, dobrá horní linie a bedra, minimálně trošku delší, kostra mohutná, dobré předhrudí, vzadu trošku užší, běhá s temperamentem.

VN2


Denny Jizerská dolina
CMKU/NF/6616/19 / 15.2.2019

dorost / FENA / černá/h
otec: Aquatoriya Kelvin Kirbi
matka: Belinda Jizerská dolina
chovatel: Eva Bechyňová, Bakov nad Jizerou (CZ)
majitel: Eva Bechyňová, Bakov nad Jizerou (CZ)

Kompaktní fena, trochu delší hlava, ucho vysoko nasazené, střední velikosti, tmavé oko, dobré předhrudí, hřbet i šíje v dobré linii, předhrudí hluboké, kostra mohutná, malé tlapky, zadní nohy se sbíhají pod tělo, dobrá srst, paralelní a úzká vzadu v běhu.

VN3


Annabel Chloe Pearl of the Ocean
CMKU/NF/6603/-18/18/20 / 6.10.2018

mladých / FENA / černá
otec: Hagrid Balu Black Koralle
matka: H-Fantazja Beautiful Great Dane
chovatel: Przemyslaw Brzyk, Okocim (PL)
majitel: Eva Szwedová, Hradec nad Moravicí (CZ)

11 měsíců, větší fena, dobrých proporcí, hlava samičí, výborné ucho i oko, mohutná, hřbet rovný, trochu vyklenutá bedra, dobré předhrudí a velmi hluboký hrudník, kostra v normě, zadní nohy mohly by být lépe zaúhleny, pěkná srst, v běhu zadní nohy sbíhají, přední výborné.

V4


Elise Logrus
CMKU/NF/6633/-19/18/20 / 6.11.2018

mladých / FENA / černobílá
otec: Cobra Commander
matka: Catch Beam From Hell Avanglion
chovatel: Anna Grabowska, Montegiorgio (FM) (I)
majitel: Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ)

Středně velká, hlava trochu užší, samičí výraz, dobrý stop, krk dlouhý, předhrudí výrazné, lokty vybočující, dobrá klenba hrudníku, zaúhlení dobré, zadní nohy úzké v běhu a přední volné lokte.

V3


King of Helluland Summer In The City
CMKU/NF/6625/-19/18/20 / 27.8.2018

mladých / FENA / černá
otec: King of Helluland Kennedy
matka: King of Helluland Aurora
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ) + Gabriela Holleschová, Kravaře II (CZ)

Pěkná linie, hlava mohutná, dobrý stop, vysoko postavené uši, výrazný hrudník i předhrudí, je velmi mohutná v kostře, pěkné tlapky, výborná horní linie i nasazený ocas, výborné zaúhlení zadních končetin, srst výborná, běhá dynamicky.

V1, CAJC, BOJ


Njufort Ovation Goldie Knight
SPKP 2152 / 30.6.2018

mladých / FENA / hnědá
otec: Funnewf Avalon
matka: Njufort Uitni Traditsia Legendy
chovatel: Irina A. Panyushkina, Artemovskiy (RUS)
majitel: Gabriela Benedeková, Dlhá (SK) + Ľudovít Šándor, Bratislava (SK)

Velmi pěkná hlava, výborné uši i oči, čenich silný, dobrý hrudník, dobrá spodní linie, mohutná kostra, pěkné tlapky, kompaktní, dlouhý krk, výborná horní linie, dobré zaúhlení, výborně běhá.

V2, Nejlepší hnědý novofundlanďan


Tamara Kraniec Swiata
CMKU/NF/6656/-19/18/20 / 6.10.2018

mladých / FENA / černá
otec: Cayleb B. Angels Gaboo
matka: Yamikari Kraniec Swiata
chovatel: Grzegorz Duda, Belchatow (PL)
majitel: Andrey Zhigunov, Krupka (CZ)

Střední výška, ale mohutná, hlava široká, dobré ucho i oko, hluboký čenich, předhrudí pěkné i dolní linie, velmi mohutná kostra, trochu volnější lokty, sbíhají se, pěkné tlapky, středně dlouhý krk, rovný hřbet, zadní středně zaúhlené, výborná srst, přední a zadní nohy trochu uzké v kroku.

V


Under Fire von Baywatch
50484 / 24.11.2018

mladých / FENA / černá/h
otec: Ready for Rumble von Baywatch
matka: Huggle Double Bears Cuz I Can
chovatel: Michaela Peters, Soest - Röllingsen (D)
majitel: Nathasha Spreuwers, Diemelstadt (D) + Flo Weidemann, Diemelstadt (D)

Středně dlouhá, hlava samičí, delší ucho, tmavé oko, dobrý stop, menší hrudník, ale hluboký, mohutná kostra, pěkné tlapky, dobré předhrudí, strašně malý krk, linie krku a bedra pravidelné, dostatečné hluboké úhlení zadních nohou, úzké nohy v běhu a přední nohy trochu sbíhavé.

VD


Bambulina Buf z Mokrovous
CMKU/NF/6523/17/20 / 25.12.2017

mezitřída / FENA / černá/čb
otec: Can't Take My Eyes Of You del Basaburua
matka: A'Klotilda Buf z Mokrovous
chovatel: Pavel Pečenka, Nechanice (CZ)
majitel: Petra Audová, Brno (CZ)

Správná hlava, nevelké uši, tmavé oči, dobrá linie krku, malé předhrudí, hluboký hrudník, mohutná kostra, trochu dlouhé tlapky, výborné zaúhlení, výborná srst, velmi úzké zadní nohy, přední taktéž, trochu měkká v hřbetu.

VD3


Buftilda Buf z Mokrovous
CMKU/NF/6524/17 / 25.12.2017

mezitřída / FENA / černá
otec: Can't Take My Eyes Of You del Basaburua
matka: A'Klotilda Buf z Mokrovous
chovatel: Pavel Pečenka, Nechanice (CZ)
majitel: Markéta Řeháková, Hradec Králové (CZ)

Mohutná fena, trochu na kratších nohách, prohnutý hřbet, pěkné uši, tmavé oko, dvojené P1, hlava široká a vypouklá, dobrý stop, hluboký hrudník, mohutná kostra, předhrudí dobré, pěkná srst, strašně úzké nohy, přední nohy dostatečně paralelní.

VD4


Daenerys the Battlefield of the three Emperors
CMKU/NF/6503/17/19 / 10.10.2017

mezitřída / FENA / černá
otec: Moon Brook Darling Knight
matka: Agáthea the Battlefield of the three Emperors
chovatel: Jana Šlesingerová, Křenovice (CZ)
majitel: Erika Uhlířová, Závist (CZ)

nenastoupila


Ewa vom Sterntal
DNK 50342 / 27.4.2018

mezitřída / FENA / hnědá
otec: Nikalaj Cyganskie Niedzwiadki
matka: Nutella vom Sterntal
chovatel: Harald Merkl, Burtenbach (D)
majitel: Detlef Roth, Marktsteft (D)

Masivní fena, dostatečné dlouhé nohy, kulatá kostra, pěkné tlapky, trošku vybočující ven, hlava široká, velký stop, oči má do barvy srsti, trochu měkká ve hřbetě, zadní strmé nohy, hodně úzké zadní nohy, přední přešlapuje přes sebe.

VD


Gilli Savage Blow
CMKU/NF/6538/18/19 / 13.1.2018

mezitřída / FENA / černá/h
otec: Galahad Bär von der Ortenau
matka: Natalie-Bela od Trojské skály
chovatel: Martin Dudek, Rýmařov (CZ)
majitel: Martin Dudek, Rýmařov (CZ) + Vladimíra Dudková, Rýmařov (CZ)

Kosti souměrné, dlouhá linie horní, dobré zaúhlení, elegantní proporce, hlava minimálně úzká, pěkné ucho a oko, dostatečně tmavé, dobrý stop, pěkně běhá.

V1, CAC


Charlotte Bär vom Wasserhäusel
CMKU/NF/6569/-18/17 / 18.11.2017

mezitřída / FENA / hnědá
otec: Jack Sparrow de la Foret d'Innamuramentu
matka: Hot Temptation von der Wässernach
chovatel: Iris Mirsberger, Pretzfeld (D)
majitel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ) + Iris Mirsberger, Pretzfeld (D)

Fena velká, mohutná hlava, kompaktní, předhrudí dobré, dobrá linie spodní, kulatá kostra, pěkné tlapky, horní linie hřbetu a beder, středně dlouhý krk, mohutné zadní nohy, dobře zaúhlené, výborně běhá, trochu málo temperamentu.

V2, res.CAC


AxaSuri E.S.O. Czech Dog
CMKU/NF/6471/17/19 / 1.9.2017

otevřená / FENA / černobílá/h
otec: Sent-Djons Perfect For Vantolla
matka: Avensis Bear of the Monk
chovatel: Otakar Pancner, Nedakonice (CZ)
majitel: Otakar Pancner, Nedakonice (CZ) + Eliška Pancnerová, Nedakonice (CZ)

Mohutná fena, mohutná hlava, nevelké uši, tmavé oko, trochu volné pysky, pěkný hrudník, hrubá kostra, pěkné tlapky, hluboký hrudník, dobrá linie, dlouhý krk, dobrý rovný hřbet i bedra, zadní nohy pravidelně zaúhlené, mohla by být minimálně kratší v bedrech, běhá dlouhým krokem, minimálně zadní nohy trošku úzké.

V2


Ebby Black Koralle
CMKU/NF/5994/13/15 / 13.4.2013

otevřená / FENA / černá
otec: Crash Bandicoot Black Koralle
matka: Bonie Black Koralle
chovatel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ)
majitel: Lucie Výstupová, Kunovice (CZ)

Nevelká fena, mohutná konstrukce, hlava širší, dobré ucho i oko, pysky hluboké, pěkné předhrudí, výborná kostra, minimálně krátké nohy, nadprstí trošku měkčí, pěkná horní linie i zadní nohy, hluboký hrudník, minimálně dlouhá, paralelní pohyb, středně dlouhý krok.

V4


Ella Savage Blow
CMKU/NF/6376/16/20 / 12.11.2016

otevřená / FENA / černá
otec: As You Wish Bear Mountain
matka: Natalie-Bela od Trojské skály
chovatel: Martin Dudek, Rýmařov (CZ)
majitel: Martin Dudek, Rýmařov (CZ) + Vladimíra Dudková, Rýmařov (CZ)

Dokonalá linie těla, dlouhý krk, hlava mohutná, výborné uši, tmavé oko, trochu elegantní, jemná dolní čelist, pěkná horní linie i dolní, předhrudí v normě, kostra velmi hrubá, malé tlapky, trošku přední vybočují, dobrá prsa, zadní úhlení správné, mohla by být trošku kratší, pěkně běhá.

V3


King of Helluland Kindhearted
SPKP 2029 / 17.8.2016

otevřená / FENA / černá
otec: Pouch Cove's Southwind Serendipity
matka: King of Helluland Yellow Rose
chovatel: Soňa Kročková, Malacky (SK)
majitel: Soňa Kročková, Malacky (SK) + Vladimír Kročko, Malacky (SK)

Fena výborná, hlava mohutná, tmavé oko, výborné uši, dlouhé pysky, pěkná horní linie, dobré předhrudí, kulatá kostra, pěkné tlapky, výborná dolní linie, a zadní úhlení, dobře běhá.

V1, CAC, Nejlepší fena


Paola Jess Black Denis
CMKU/NF/6454/17/19 / 17.7.2017

otevřená / FENA / černá
otec: Apachee's All Around Me
matka: Komtesa Jess Black Denis
chovatel: Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ)
majitel: Jiřina Denisovová, Kovářská (CZ) + Jaroslav Denisov, Kovářská (CZ)

nenastoupila


Roxa Faundland
CMKU/NF/6450/-17/17/19 / 2.4.2017

otevřená / FENA / černá
otec: Mississippi-Missouri One Of The Best
matka: Fatima Faundland
chovatel: Andraš Polgar, Debeljača (SRB)
majitel: Lukáš Matýsek, Hlučín (CZ)

Hlava dobrá, tmavé oko, dobře nasazené uši, je krátká, hluboký hrudník, dobré předhrudí, kostra dobrá, tlapky dlouhé a trošku vybočující, dobrá linie horní, zadní nohy strmé, není dobře upravená na výstavu, přešlapuje přední nohy, zadní v normě.

VD


Against All Odds Journey of a Seaman
CMKU/NF/6460/17 / 6.7.2017

vítězů / FENA / černá
otec: Goldcoast's Jeffrey at Mississippi-Missouri
matka: Imagine To Win Askado
chovatel: Nikola Jelínková, Vonoklasy (CZ)
majitel: Lenka Hajdová, Jiříkov (CZ) + Otakar Hajda, Jiříkov (CZ)

Mohutná hlava, tmavé oko, výborné ucho, dlouhé pysky, pěkná horní a dolní linie, předhrudí výrazné, mohutná noha, kostra a tlapa, dobré zaúhlení vzadu, výborná srst a příprava na výstavu, výborně běhá.

V1, CAC


Amálka od Studánky Juliánky
CMKU/NF/6439/17/18 / 16.3.2017

vítězů / FENA / černá
otec: Guy Of Hope Moon Bear
matka: Dafne Black Koralle
chovatel: Pavel Hollesch, Kozmice (CZ)
majitel: Pavel Hollesch, Kozmice (CZ) + Ivana Holleschová, Kozmice (CZ)

Hlava dobrých proporcí s výrazem, tmavé oko, dlouhé pysky, dobrý hrudník, dobrá spodní linie, dobré předhrudí, mohutná kostra, uzší tlapka, linie a zadní zaúhlení dobré, výborná srst, běhá paralelně a dynamicky.

V3


Avensis Bear of the Monk
CMKU/NF/6178/15/16 / 6.1.2015

vítězů / FENA / černobílá
otec: Astonish Martin B. Angels Gaboo
matka: Grace Canadian Beardog
chovatel: Irena Nováková, Mnich (CZ)
majitel: Otakar Pancner, Nedakonice (CZ) + Eliška Pancnerová, Nedakonice (CZ)

Pěkná hlava, tmavé oko, nevelké uši, dobré předhrudí, kostra mohutná, tlapky trochu měkčí, hluboký hrudník, trochu měkká v krku i trochu delší, dobré zadní nohy, úhlení, pěkná srst, zadní volné a úzké nohy v běhu, přední paralelní, středně široký hrudník.

V2, res.CAC, Nejlepší černobílý novofundlanďan


Ell Nelle Queen Dannad
CMKU/NF/6410/16/18 / 25.12.2016

vítězů / FENA / černá/h
otec: Apachee's All Around Me
matka: Darling Mia Queen Dannad
chovatel: Jana Pumpová, Červený Kostelec (CZ)
majitel: Jana Pumpová, Červený Kostelec (CZ)

Mohutná fena, hlava dobrých proporcí, dost široká, ucho středně dlouhé, tmavé oko, dobré předhrudí, hrudník hluboký, mohutná kostra a pěkné tlapky, plynulá horní linie, zadní trochu strmé, srst ve výborné kondici, lehce volné přední nohy a dlouhý krok.

V4


Bonie Black Koralle
CMKU/NF/5665/10 / 30.10.2010

veteránů / FENA / černá
otec: King of Helluland Feel The Win
matka: Anie Black Koralle
chovatel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ)
majitel: Alfred Hollesch, Kravaře II (CZ) + Gabriela Holleschová, Kravaře II (CZ)

Pěkná fena, výborná hlava, nevelké ucho, výrazná hlava, pěkný čumák, pysky v normě, pěkná horní i dolní linie, korpus těla výrazný, velmi mohutná kostra a pěkné tlapky, zaúhlení zadní nohy pěkné, srst je pěkně připravená, ve výborné kondici, dynamicky běhá.

V1, BOV, BOS


Alijana Angels Gaboo
CMKU/NF/5967/12/16 / 10.12.2012

čestná / FENA / černobílá
otec: Luxusowy Model Viva Zabajka
matka: Echappee Belle des Passagers du Vent
chovatel: Lenka Fejtová, Hradec nad Moravicí (CZ)
majitel: Michaela Kollertová, Police nad Metují (CZ) + Miloslava Roischlová, Police nad Metují (CZ)

Pěkná kompakní fena, hluboký hrudník, hlava je mohutná, tmavé oko, pěkné ucho, výrazné pysky, dlouhý krk, krátký hřbet, pěkná linie hrudi i předhrudí, mohutná kostra, trochu vybočuje tlapky, zadní nohy úměrně zaúhlené, mohutné, srst v dobré kondici, volné zadní nohy, přední výborné v běhu.

V1