Protože standard novofundlandského psa vznikl po dohodě evropské FCI, americké AKA a kanadské CKC, čímž se jednotlivé standardy velmi přiblížily, předkládáme vám výkladovou část oficiální publikace Newfoundland Club of America, Inc., která poskytuje ucelený výklad ke standardu a je mezinárodně uznávaná chovateli a rozhodčími, posuzujícími toto plemeno. Snad i vám pomůže utvořit si v podvědomí svůj vlastní obraz ideálního novofundlandského psa.

POSUZOVÁNÍ NOVOFUNDLANDSKÉHO PSA

Mějte na paměti, že hlavní znaky, vyváženost a celkový vzhled jsou ze všeho nejdůležitější. Jako chovatelé se vyvarujte těch chyb, které je nesnadné odstranit z chovu. Jako rozhodčí nezapomínejte, že každý pes může chodit dobře, ale bez ohledu na to jak dobře se pohybuje, pokud nevypadá jako novofundlanďan, není typickým představitelem plemena. Hlavní znaky jsou podstatou standartu.
Nezáleží na tom, zda jste účastníkem dění v kruhu, divákem nebo právě hodnotíte psy ve svém vlastním chovu, posuzování psů je umění, založené na pozorování. Někdo může číst standart a brát jej doslovně, ale stejně mu to neumožní mít v podvědomí představu o správném vzhledu ideálního novofundlandského psa. Pro správné hodnocení psů je nutné zvládnout základní principy, které spolu tvoří podstatu správného posouzení:
1.Jasně definovaný ideál, uložený v podvědomí
2.Schopnost přesného pozorování
3.Zdravý úsudek, který zahrnuje schopnost provést logickou analýzu a zhodnotit dobré 
   a slabší kvality v podmínkách celého chovatelského programu.

Pamatujte, že žádný pes není dokonalý. Může být dobrý v jednotlivých rysech a přesto nemusí působit vyváženě. Pro začátečníky je dobré učit se znaky novofundlandského psa a přisuzovat hodnotu ke každému znaku, nicméně zvíře musí byt posuzováno jako celek a nikoliv jako soubor jednotlivých částí psa.
Na výstavách klademe v současné době velký důraz na kondici a předvedení. Je jisté, že výtečná kondice a dobré předvedení je to, co všichni chceme na výstavách vidět. Posuzování každé výstavy u nás je vlastně porovnávání psa s ostatními psy, přítomnými na této výstavě. Když je pak posuzován jednotlivý pes, má význam jen stupeň dosažení standardu plemena. Jinými slovy, jakákoliv úprava zevnějšku nemůže změnit průměrného psa na špičkového ani kdyby prošel salonem krásy.
A konečně také pamatujte na to, že zacházíte s živými tvory, jejichž osud je ve vašich rukou. Zodpovědnost za dobrý vývoj novofundlandských psů jakož i za budoucnost tohoto plemena je na vás.

ANATOMIE NOVOFUNDLANDSKÉHO PSA

  1. Koutek pysku 18. Hlezenní kloub
  2. Morda 19. Hlezno
  3. Stop 20. Péření (praporec)
  4. Nadoboční oblouk 21. Slabina
  5. Lebka 22. Žebra
  6. Líce 23. Hrudník
  7. Týl 24. Rameno
  8. Vrchol krku 25. Špice ramena
  9. Kohoutek 26. Nadloktí
10. Hřbet 27. Loket
11. Zadek 28. Předloktí
12. Ocas 29. Přední spěnka (zápěstí)
13. Bedra 30. Hruď
14. Stehno 31. Předhrudí
15. Koleno 32. Límec
16. Lýtko 33. Tlapa  
17. Špice hlezna  

 

Standart byl napsán pro pracovního psa, který měl hrát dvě role - jako obří retriever pracovat stejně dobře ve vodě i na souši. Jako dokonalý všestranný pes novofundlanďan byl a stále ještě je v celém světě používán jako skutečně pracující pes. Ačkoliv je dobře znám jako vodní záchranář, tahá také vozíky a saně a nosí náklady.

Jeho vynikajícími charakterovými vlastnostmi jsou laskavá povaha a silný záchranářský instinkt. Síla a spolehlivost, aby mohly být využity, vyžadují svalnatost, koordinaci pohybu a schopnost plavat a přitom mocně táhnout na dlouhé vzdálenosti.

Povaha je na nejvyšší příčce důležitosti. Vědomí důstojnosti, moci a síly je zjemněno laskavým chováním. Je proto třeba zabránit jakémukoliv náznaku špatné povahy.