Bundessieger Dortmund / 16.11.-18.11.2018

Bundessieger Dortmund
16.11.-18.11.2018
rozhodčí:

/
/ /
otec:
matka:
chovatel: , ()
majitel: , ()