MVP Chemnitz / 07.04.-08.04.2018

MVP Chemnitz
07.04.-08.04.2018
rozhodčí: Olga Dolejšová (CZ)

/
/ /
otec:
matka:
chovatel: , ()
majitel: , ()