MVP Salzburg / 07.04.-08.04.2018

MVP Salzburg
07.04.-08.04.2018
rozhodčí: Monika Blaha (A)


/

/ /
otec:
matka:
chovatel: , ()
majitel: , ()